[اسم]

viewership

/vjˈuːɚʃˌɪp/
قابل شمارش

1 آمار بینندگان (شبکه یا برنامه تلویزیونی) نوع بینندگان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان