[اسم]

vigilance

قابل شمارش

1 هشیاری هوشیاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: حذر هوشیاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان