[اسم]

vignette

/vɪnjˈɛt/
قابل شمارش

1 اثر ادبی کوتاه شرح مختصر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان