[صفت]

vile

/vaɪl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: viler] [حالت عالی: vilest]

1 گند ناخوشایند

مترادف و متضاد disgusting horrible
  • 1. a vile smell
    1 . یک بوی گند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان