[اسم]

villa

/ˈvɪlə/
قابل شمارش

1 ویلا خانه ییلاقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خانه ییلاقی خانه ویلایی ویلا
  • 1.Whose villa is that?
    1. آن ویلا برای کیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان