[صفت]

vilified

/ˈvɪləfaɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more vilified] [حالت عالی: most vilified]

1 بدنام شده شکست خورده

مترادف و متضاد maligned reviled
  • 1.The press called him a vilified monster.
    1. مطبوعات او را هیولایی بدنام شده نامیدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان