[اسم]

Viking

/ˈvaɪkɪŋ/
قابل شمارش

1 وایکینگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان