[فعل]

to vilify

/ˈvɪlɪfaɪ/
فعل گذرا
[گذشته: vilified] [گذشته: vilified] [گذشته کامل: vilified]

1 تهمت زدن بد نام کردن

مترادف و متضاد malign revile slander
  • 1. He was vilified by the press as a criminial.
    1 . مطبوعات به او تهمت زدند که او یک مجرم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان