[اسم]

villain

/ˈvɪlən/
قابل شمارش

1 آدم شرور شخصیت منفی [درفیلم و کتاب]، ضد قهرمان

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم رذل نامرد شرور شریر
مترادف و متضاد convict criminal felon
  • 1.A typical moving picture villain gets killed at the end.
    1. یک شخصیت منفی معمول سینمایی همیشه در آخر کشته می‌شود.
  • 2.The villain concealed the corpse in the cellar.
    2. فرد شرور جسد را در سرداب پنهان کرد.
  • 3.When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after.
    3. شخصیت منفی در چاه افتاد، همگی به خوبی و خوشی زندگی کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان