[اسم]

villain

/ˈvɪlən/
قابل شمارش

1 آدم شرور شخصیت منفی [درفیلم و کتاب]، ضد قهرمان

مترادف و متضاد convict criminal felon
  • 1. A typical moving picture villain gets killed at the end.
    1 . یک شخصیت منفی معمول سینمایی همیشه در آخر کشته می‌شود.
  • 2. The villain concealed the corpse in the cellar.
    2 . فرد شرور جسد را در سرداب پنهان کرد.
  • 3. When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after.
    3 . شخصیت منفی در چاه افتاد، همگی به خوبی و خوشی زندگی کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان