[صفت]

vinaceous

/vɪnˈeɪʃəs/
قابل مقایسه

1 شرابی (رنگ)

معادل ها در دیکشنری فارسی: شرابی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان