[اسم]

vinaigrette

/ˌvɪn.əˈɡret/
غیرقابل شمارش

1 وینگرت [سس سرکه و روغن زیتون]

  • 1.raspberry vinaigrette
    1. وینگرت تمشک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان