[اسم]

villainy

/vˈɪləni/
قابل شمارش

1 شرارت پستی، خباثت

معادل ها در دیکشنری فارسی: رذالت نامردی نابکاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان