[اسم]

waistband

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بند (شلوار، دامن و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: کمربند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان