[اسم]

waistband

قابل شمارش

1 بند (شلوار، دامن و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان