[اسم]

workload

/ˈwɜrˌkloʊd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 میزان کار مقدار کار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان