[اسم]

workmanship

/ˈwɜrkmənˌʃɪp/
قابل شمارش

1 کیفیت کار طرز ساخت (چیزی)، مهارت

  • 1.poor workmanship
    1. کیفیت کار بد [نامطلوب]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان