[اسم]

worksheet

/ˈwɜːrkʃiːt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کاربرگ ورقه گزارش کار

2 برگه سوال برگه حاوی تمرین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان