[اسم]

workplace

/ˈwɜːrkpleɪs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 محل کار

معادل ها در دیکشنری فارسی: محل کار
  • 1.These safety standards apply to all workplaces.
    1. این معیارهای امنیتی در تمام محل کارها پیاده خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان