[اسم]

workout

/ˈwɜr.kɑʊt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ورزش تمرین، بدنسازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ورزش
مترادف و متضاد exercise session
  • 1.She does a 20-minute workout every morning.
    1. او هر روز صبح بیست دقیقه ورزش می‌کند.
a light workout
ورزش سبک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان