[صفت]

workmanlike

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چیره‌دستانه استادانه، ماهرانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان