[اسم]

worktop

/ˈwɜːrktɑːp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیشخوان آشپزخانه

مترادف و متضاد counter countertop work surface
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان