[اسم]

Yorkshire terrier

/ˌjɔːrkʃər ˈteriər/
قابل شمارش

1 یورکشایر تریر (نژاد سگ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان