[اسم]

Yolanda

/joʊˈlɑndə/
غیرقابل شمارش

1 یولاندا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان