[اسم]

yob

/jˈɑːb/
قابل شمارش

1 لات بی‌سروپا

معادل ها در دیکشنری فارسی: لات و لوت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان