[اسم]

yo

قابل شمارش

1 سلام (گویش جوانان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان