[اسم]

Yiddish

/ˈjɪdɪʃ/
غیرقابل شمارش

1 زبان ییدیش [از زبان‌های یهودی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان