[اسم]

yew

/juː/
قابل شمارش

1 درخت سرخدار چوب درخت سرخدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرخدار
مترادف و متضاد yew tree
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان