[عبارت]

yet another

/jɛt əˈnʌðər/

1 باز یکی دیگر (به نشانه تعجب)

  • 1.They are opening yet another restaurant on this street.
    1. آنها دارند باز یک رستوران دیگر در این خیابان افتتاح می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان