[عدد]

douze

/duz/

1 دوازده

  • 1.C'est un immeuble de douze étages.
    1. این یک ساختمان دوازده طبقه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان