[اسم]

le doyen

/dwajɛ̃/
قابل شمارش مذکر
[جمع: doyens] [مونث: doyenne]

1 عضو ارشد مسن‌ترین فرد

  • 1.La doyenne de l'humanité, âgée de 114 ans, vient de décéder au Brésil.
    1. مسن‌ترین فرد بشر، به سن 114 سال، اخیرا در "برزیل" فوت کرده است.
  • 2.Le doyen du groupe a 89 ans.
    2. عضو ارشد گروه 89 سال دارد.

2 رئیس دانشکده

3 پیش‌کسوت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان