[صفت]

draconien

/dʁakɔnjˈɛ̃/
قابل مقایسه
[حالت مونث: draconienne] [جمع مونث: draconiennes] [جمع مذکر: draconiens]

1 بسیار سخت شاق، شدید

  • 1.mesures draconiennes
    1. تدابیر شدید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان