[صفت]

doué

/duˈe/
قابل مقایسه

1 با استعداد مستعد

  • 1.Un enfant très doué
    1. بچه‌ای بسیار مستعد

2 دارا برخوردار، بهره‌مند

  • 1.Un être doué de vie, de raison
    1. وجود برخوردار از زندگیف بهره‌مند از منطق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان