[اسم]

der Auslöser

/ˈaʊ̯sˌløːzɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Auslöser] [ملکی: Auslösers]

1 علت دلیل

مترادف و متضاد Anlass Ursache
  • 1.Dieser Vorwurf war der Auslöser des Streits.
    1 . این تهمت علت دعوا بود.
  • 2.Schlafmangel ist ein häufiger Auslöser für Kopfschmerzen.
    2 . کم‌خوابی دلیلی رایج برای سردرد است.

2 دکمه (دوربین یا ماشین)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان