[صفت]

ausländisch

/ˈauslɛndɪʃ/
غیرقابل مقایسه

1 خارجی [مرتبط با خارج]، (چیز) خارجی

  • 1.Ausländische Restaurants sind in der Bundesrepublik sehr beliebt.
    1. رستوران های خارجی در جمهوری فدرال [آلمان] خیلی محبوب هستند.
  • 2.Leider habe ich nur ausländisches Geld.
    2. متاسفانه من فقط پول خارجی دارم.
کاربرد صفت ausländisch به معنای خارجی
صفت ausländisch صفتی است که خارجی بودن یک چیز یا ارتباط آن با خارج را نشان میدهد. اگر چیزی ausländisch باشد یعنی احتمالا از خارج آمده یا به نوعی با فرهنگ خارجی رابطه دارد. به مثال های زیر توجه کنید:
"ausländisches Geld" (پول خارجی): پولی که از برای کشور دیگری باشد
"Ausländische Restaurants" (رستوران های خارجی): رستوران هایی که غذای خارجی می فروشند
برای اشاره به افراد خارجی معمولا از صفت ausländische استفاده نمی کنند بلکه به آنها Ausländer می گویند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان