[اسم]

der Ausländer

/ˈaʊ̯sˌlɛndɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Ausländer] [ملکی: Ausländers] [مونث: Ausländerin]

1 فرد خارجی خارجی

  • 1.Sie ist Ausländerin, aber sie spricht sehr gut Deutsch.
    1. او خارجی است اما به خوبی آلمانی صحبت می‌کند.
  • 2.Sind Sie Ausländerin?
    2. آیا شما خارجی هستید؟
  • 3.Viele Ausländer und Ausländerinnen lernen in der Volkshochschule Deutsch.
    3. خیلی از مردان و زنان خارجی در کالج اجتماعی، زبان آلمانی یاد می‌گیرند.
کاربرد واژه Ausländer به معنای خارجی
از واژه "Ausländer" برای اشاره به افرادی که اصالتی غیر از کشور محل سکونتشان را دارند استفاده می‌شود. این واژه معنایی نزدیک به (خارجی) در فارسی دارد. البته در آلمانی از Ausländer بار مثبت کمتری نسبت به (خارجی) در فارسی دارد.
از Ausländer تنها می توان برای افراد استفاده کرد، برای اشاره به اجناس خارجی از صفت "ausländisch" استفاده کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان