[فعل]

auslosen

فعل گذرا و ناگذر

1 قرعه کشیدن با قرعه‌کشی مشخص کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان