[ضمیر]

dieser

/ˈdiːzɐ/

1 این [ضمیر اشاره مذکر]

  • 1.Dieser Kuchen war köstlich.
    1. این شیرینی خوشمزه بود.
  • 2.Dieser Zug fährt nach Osten.
    2. این قطار به (سمت) شرق می‌راند. [حرکت می‌کند.]
توضیحاتی در رابطه با dieser
از ضمایر اشاره برای نشان دادن افراد یا چیزها و یا تاکید بر روی آنها استفاده می‌شود. "dieser" ضمیر اشاره برای اسامی مذکر می‌باشد و به کمک این واژه، چیزی خاص در بین گروهی مورد اشاره قرار داده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان