[اسم]

der Dieselmotor

/ˈdiːzl̩ˌmoːtoːɐ̯/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Dieselmotoren] [ملکی: Dieselmotors]

1 موتور دیزل

  • 1. Dieselmotoren muss man vor dem Start vorglühen.
    1 . موتورهای دیزل باید پیش از استارت گرم شوند.
  • 2. Ein Dieselmotor treibt dieses Auto an.
    2 . یک موتور دیزل این اتومبیل را به حرکت درمی‌آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان