[اسم]

das Fallobst

قابل شمارش خنثی

1 میوه افتاده از درخت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان