[اسم]

der Fallschirm

/ˈfalˌʃɪʁm/
قابل شمارش مذکر
[جمع: fallschirme] [ملکی: fallschirm(e)s]

1 چتر نجات

  • 1.Für jeden Passagier ist ein Fallschirm verfügbar.
    1. برای هر مسافر یک چتر نجات موجود است.
  • 2.Zum Glück hat sich mein Fallschirm kurz nach dem Absprung geöffnet.
    2. خوشبختانه، چتر نجاتم کمی بعد از پرش باز شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان