[حرف ربط]

falls

/fals/

1 در صورتیکه

  • 1.Falls es regnet, machen wir kein Picknick.
    1. در صورتیکه باران بارید، ما پیکنیک نمی رویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان