[اسم]

anathema

/əˈnæθəmə/
قابل شمارش

1 (هر چیز) منفور ملعون، لعن‌شده

مترادف و متضاد abhorrent detested
  • 1.Racial prejudice is an anathema to me.
    1 . تعصب جنسیتی برای من (یک مسئله) منفور است.

2 نفرین لعن

مترادف و متضاد curse

3 تکفیر (مسیحیت) طرد

مترادف و متضاد excommunication

4 مرتد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان