[اسم]

ancestry

/ˈænsestri/
قابل شمارش

1 تبار دودمان

  • 1. He was able to trace his ancestry back over 1 000 years.
    1 . او توانست دودمان خود را تا بیش از 1000 سال مشخص کند.
  • 2. to have Scottish ancestry
    2 . تبار اسکاتلندی داشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان