[اسم]

anchorman

/ˈænkɚmən/
قابل شمارش

1 اخبارگو (مرد) گوینده خبر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان