[صفت]

ancient

/ˈeɪn.tʃənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ancient] [حالت عالی: most ancient]

1 باستان باستانی

مترادف و متضاد old primeval contemporary modern
ancient history/civilization/Greece/monument
تاریخ/تمدن/یونان/یادبود باستانی
  • Archaeologists analyze ancient civilizations.
    باستان‌شناسان تمدن‌های باستانی را تحلیل می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان