[اسم]

anchovy

/ˈæntʃoʊvi/
قابل شمارش
[جمع: anchovies]

1 ماهی کولی

  • 1.a pizza topped with cheese and anchovies
    1 . پیتزایی با پنیر و ماهی کولی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان