[اسم]

ancestor

/ˈænˌses.tər/
قابل شمارش

1 جد نیا

معادل ها در دیکشنری فارسی: جد نیاکان نیا
  • 1.My ancestors came from Ireland.
    1. نیاکان [اجداد] من از ایرلند آمدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان