[اسم]

Annie

/ˈæni/
غیرقابل شمارش

1 آنی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان