[صفت]

annihilated

/ɐnˈaɪəlˌeɪɾᵻd/
قابل مقایسه

1 نابودشده از بین رفته، منهدم‌شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: تار و مار نیست و نابود نابود مضمحل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان