[اسم]

assets

/ˈæˌsɛts/
غیرقابل شمارش

1 دارایی‌ها اشیای باارزش

معادل ها در دیکشنری فارسی: مایملک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان