[اسم]

assessing

قابل شمارش

1 ارزیابی ارزش‌یابی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان